Khóa Học Marketing

Cung cấp các giải pháp marketing hoàn toàn mới, ứng dụng các công nghệ ưu việt (Big Data, Push Notification,...) để giúp tiếp cận và xây dựng tệp khách hàng bền vững.

 

Easy

Progress

Not started

Khóa Học Facebook

Giải pháp giúp tiếp cận và xây dựng tài nguyên khách hàng tiềm năng trên Facebook từ các Fanpage bán hàng, Group và tài khoản Facebook cá nhân.

 

Progress

Not started

Test online

  • Tự động phân phối nội dung theo một lịch trình được xác định trước.
  • Đơn giản chỉ cần đặt giá, chọn mô hình giá và xuất bản.
  • Cung cấp các chứng chỉ, điểm và huy hiệu để khuyến khích học sinh.
  • Bạn có thể đặt giá cho khóa học, hoặc miễn phí, riêng tự hoặc chỉ rành cho thành viên
  • Có thể tạo nhóm, và chỉ định nhóm trưởng
  • Thiết lập quá trình học tập, đánh dấu các nhiệm vụ đã hoàn thành và kiểm tra bài tập
  • Gửi tin nhắn về cho khóa học và thông báo email tự động.
  • One time sales, subscriptions, memberships, bundles, and more.
  • Hỗ trợ thanh toán đa dạng PayPal, Stripe, 2Checkout, and 300+ others with WooCommerce.
  • Tự động gửi thông báo khi hết hạn. Không gia hạn? Chọn để loại bỏ quyền truy cập
 
 

2 Lessons

Progress

Not started
Powered by Thrive Apprentice
Pen